Foredrag

 

Køn, magt og frihed i forældreskabet

 

At få et barn bliver ofte set på som en begrænsning for udvikling og karriere. Det kan man stille sig undrende overfor. For hvad nu hvis man så på forældreskabet som et grundlæggende livsvilkår for mennesket fuld af muligheder og en frihed til at overskride sig selv i det nyskabte menneskeliv?

Den franske filosof, Simone de Beauvoir, beskrev i "Det andet køn", hvorledes kvinden er begrænset af sit biologiske køn men samtidig også indeholder artens magt. Samt udfordrer relationen under familiestiftelsenmellem kønnene. Køn indebærer en tvetydighedog et dilemma mellem subjekt og objekt. Tvetydigheden som menneske består i at eksistere i et krydsfelt mellem at være sig selv som individ eller at lade sig opsluge som kønsvæsen under reproduktionen. Som mennesker er vi til i verden og befinder os altid i en situation. Vi tilgår verden med vores kroppe - mænd såvel som kvinder.

I den kommende tid kommer mænd i Danmark pr. lov på barselsorlov. Hvordan påvirker det relationen til barnet samt mellem manden og kvinden? Hvordan kan far-rollen udvikle sig? Mændene er pionerer for en helt ny familieanskuelse og skal ind og indtage en ny rolle i familien lige såvel som kvinderne gjorde, da de kom ud på arbejdsmarkedet. På dette foredrag inddrages I i filosofien og antropologien omkring køn samt det store udviklingspotentiale, der foreligger for både mænd og kvinder i det nye barselsparadigme.

 

På foredraget får du:

- Indsigt i kønnenes indvirkning på og samspil med hinanden under barselsorloven.

- Inspiration til værdiskabelsen i familien og på arbejdspladsen.

- Værktøjer til at se det udviklingspotentiale, der er mellem kønnene i forældreskabet samt mellem kønnene på arbejdspladsen frem mod en ligestillet kønskultur.

 

Kirsten Lise Andersen (1982) er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske og cand. pæd. i filosofi. Hun arbejder som privatpraktiserende sundhedsplejerske og foredragsholder med sin virksomhed, Working With Baby. I sit speciale fra AU undersøger hun, hvorledes filosofien kan bidrage til modernitetens diskurser om køn, magt og frihed i nutidens forældreskab.

 

Den gode overgang: Institutionsstart / tilbage på arbejde

 

Familiedannelsen og barselsorloven rummer et stort udviklingspotentiale for det enkelte menneske i alle facetter af tilværelsen. Under en barsel får man tid til at se sit liv og sin karriere i et større perspektiv. Den nye livssituation skærper kravene og prioriteringerne i både familie- og arbejdslivet.

Det er ikke den samme medarbejder, der vender tilbage fra barsel. Ofte er det med nye kompetencer og større fokus på at tiden væk fra familien skal udnyttes optimalt og arbejdet skal føles meningsfuldt. 

Efter en barsel er det for mange udfordrende at skulle tage afsked med barnet i mange af dets vågne timer - for andre er det en lettelse at kunne vende tilbage til arbejdet og opleve at kunne arbejde med andet end forældrerollen. Begge dele - eller i sammenhæng - er helt naturligt.

For at trives i arbejdsdagen er det vigtigt, at ens barn får en god start på institutionslivet og at man selv bliver godt on-boardet tilbage i virksomheden.Derudover er der mange elementer, der spiller ind på trivslen i denne periode. Får man sovet nok om natten? Fungerer kommunikationen og fordelingen af arbejdsopgaver i familien med ens partner? Og har man midt i det hele fundet overskuddet i tosomheden midt i babymos og karrieredrømme?

 

På foredraget får du:

- Indsigt i den omvæltning det er for dit barn at skulle passes udenfor hjemmet samt hvordan denne transition gøres så kærligt og blidt som muligt.

- Inspiration til work / life - balancen mellem familien og din arbejdsplads.

- Værktøjer til at skabe en god overgang til daginstitution for dit barn samt til at opleve en god on-boarding proces tilbage i virksomheden.

- Hvordan optimerer I jeres overskud, så I som par og forældre kan holde til hverdagen med både arbejde barn/børn og parforhold. Brugbare og enkle tips og tricks.

 

ARTIKLER:

 

Kommentar i Berlingske Tidende 15.9.2021: Øremærket barsel er et tab for barnet:

https://www.berlingske.dk/kommentarer/mor-til-fire-barselsaftale-sender-boern-tidligere-i-institution-det-er

 

Artikel i Kristeligt Dagblad den 6. november - 2018:

Kvinder er en hæmsko for ligestilling. Vi kvinder burde støtte de mødre, som vil gøre karriere