Virksomheder

 

Har I talentfulde medarbejdere på barsel?

Ønsker I at fastholde dem i jeres virksomhed samt skabe merværdi af de kompetencer, de udvikler under barslen?

Og vil I gerne sikre medarbejdertrivsel, lavt fravær og høj performance?

Vær first-movers, skab fastholdelse og send signalværdi.

Kontakt Working With Baby og få privat sundhedspleje som en del af jeres virksomheds sundhedsordning!

 

BAGGRUND FOR WORKING WITH BABY

Familiedannelsen og barselsorloven rummer et stort udviklingspotentiale for det enkelte menneske i alle facetter af tilværelsen. Under en barsel får man tid til at se sit liv og sin karriere i et større perspektiv. Den nye livssituation skærper kravene og prioriteringerne både i familie- og arbejdslivet. Når man er væk fra familien, ønsker man at udnytte tiden effektivt og arbejdsopgaverne skal opleves som meningsfulde, for at man trives. For at fastholde dygtige medarbejdere og få dem til at udfolde deres fulde talent, er det derfor vigtigt at se på det hele menneske og det potentiale, medarbejderens nye livssituation bidrager til.

 

HVORFOR WORKING WITH BABY?

Working With Baby tilbyder privat sundhedspleje til medarbejdere i virksomheder som et personalegode gennem virksomheders sundhedsordninger. Privat sundhedspleje før, under og efter barsel som et led i virksomheders barsels-, familie- og fastholdelsespolitik. Working With Baby er en god investering, da barsel er en forudsætning ingen virksomheder kommer udenom. Working With Baby hjælper til fastholdelse af talentfulde kvinder og mænd under og ikke mindst EFTER endt barsel. Dette kan være medvirkende til lavere omkostninger i forbindelse med stress-sygemeldinger, opsigelser og nyansættelser og får samtidig sat en stopper for, at dygtige medarbejderes kompetencer går til spilde. Der kan ikke sås tvivl om, at medarbejdere i trivsel, som bliver mødt med fleksibilitet i arbejdet og forståelse for deres nye livssituatíon ved tilbagevenden fra barsel, vil udvise større loyalitet og yde en højere performance for virksomheden.

 

WORKING WITH BABY TILBYDER:

Foredrag

For medarbejdere på barsel. Emnerne kunne fx være:

Kommende familieforøgelse: Hvad nu?

Den gode overgang: Institutionsstart / tilbage på arbejde

Work/life-balance: Familieliv under pres

Forældreskabets nye muligheder

Individuelle konsultationer

For medarbejdere før, under og efter barsel. Hver medarbejder er unik og har en forskellig tilgang til livet. Derfor er det særlig vigtigt med individuelle forløb.

Individuel, personlig sparring på forældreskabet/familielivet og work/life-balance. Konsultationer er underlagt tavshedspligt.

Emner, der kan drøftes i konsultationerne, kan fx være: 

Forventninger og forberedelser til det forestående forældreskab, tilbagevenden efter barsel, institutionsstart, det lille barns udvikling, kost, søvn, amning og arbejde, opdragelse, familieliv, parforhold og samliv, skilsmisse, familietrivsel, efterfødselsreaktion, stress-håndtering m.m.

Work-shops for mellemledere - bliv klædt godt på:

Working With Baby inspirerer og skaber refleksion over hvilke mekanismer, der er igang hos medarbejderen ved tilbagevenden til virksomheden efter barsel.

Hvad rører sig hos medarbejderen på barsel og ved tilbagevenden? Hvordan tages der bedst imod? Hvordan hjælpes medarbejderen til at få en arbejdsdag, der fungerer optimalt?

Få øjnene op for hvilke kompetencer jeres medarbejdere, mænd som kvinder, udvikler under barsel og bliv inspireret til hvordan disse kompetencer kan skabe merværdi i jeres virksomhed!