OM OS

KIRSTEN LISE ANDERSEN

STIFTER / FOUNDER

 

 

 

 

 

Født 1982

Autoriseret Sygeplejerske B.N. i 2006 fra Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole, Frederiksberg. Erfaring fra Barsels- og Neonatalafdeling.

Autoriseret Sundhedsplejerske i 2015 fra Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske på Professionshøjskolen Metropol, København.

Erfaring fra kommunale sundhedsplejeordninger.

Bestyrelsesmedlem og kursusarrangør i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 2015 - 2018.

Certificeret i 2019 i Alarm Distress Baby Scale (ADBB) fra Københavns Universitet. En metode til tidlig opsporing af mistrivsel og social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn i alderen 2-24 mdr. 

Cand.Pæd. i Pædagogisk Filosofi i 2021, Master in Philosophy of Education ved Aarhus Universitet, DPU. Speciale: "Forældreskab - fra tvang til mulighed? Om køn, magt og frihed i forældreskabet set i lyset af Simone de Beauvoirs værk: "Det andet køn"".

Mor til fire drenge (2004, 2007, 2011 og 2016). Personlig erfaring med tilbagevenden til arbejdslivet efter barsel. 

Stiftet Working With Baby i 2018.

Medlem af Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.